גני ילדים - שנת תשע"ו
מידע
רישום באינטרנט
הרישום באינטרנט אפשרי לבעלי קוד זיהוי בטופס הבקשה לרישום המצורף לערכת הרישום.
הורים שעליהם להציג מסמכים, כגון: בעלי דרכונים והורים הרושמים את ילדם לגן מוכר שאינו רשמי לא יוכלו להרשם באמצעות האינטרנט. הורים אלו יוכלו להרשם במרכז שרות קבלת קהל בצירוף האישורים המתאימים.
גן חובה
זכאות לרישום מתאריך א בטבת התשס"ח
עד תאריך ל בכסלו התשס"ט
(10 בדצמבר 2007)
(27 בדצמבר 2008)
מועד הרישום מיום ראשון, ב בשבט התשע"ג
עד יום חמישי, כ בשבט התשע"ג
(13 בינואר 2013)
(31 בינואר 2013) כולל
גן טרום חובה
זכאות לרישום מתאריך א בטבת התשס"ט
עד תאריך ל בכסלו התש"ע
(28 בדצמבר 2008)
(17 בדצמבר 2009)
מועד הרישום מיום ראשון, ט בשבט התשע"ג
עד יום חמישי, כ בשבט התשע"ג
(20 בינואר 2013)
(31 בינואר 2013) כולל
גן טרום טרום חובה
זכאות לרישום מתאריך א בטבת התש"ע
עד תאריך ל בכסלו התשע"א
(18 בדצמבר 2009)
(7 בדצמבר 2010)
מועד הרישום מיום ראשון, טז בשבט התשע"ג
עד יום חמישי, כ בשבט התשע"ג
(27 בינואר 2013)
(31 בינואר 2013) כולל


מרכז שרות קבלת קהל
מידע על הרישום
חזרה לדף פתיחה